שכר ועונש - גלובס

18 באוגוסט, 2008
מאת עו"ד שושנה גביש

בשקט-בשקט עובר תחום יחסי העבודה בישראל תמורות משמעותיות, בממדים המשפטי והמקצועי, שמקדמות את מעמדו של העובד הישראלי במעלה הסולם, אל עבר המדינות המתוקנות בעולם המערבי.

זה החל עם תיקונים לחוק שעות העבודה, המשיך בחקיקות נקודתיות כמו "חוק הקופאיות" ואפילו בחזרתה של ההסתדרות למעמדה כמגן לעובדים. על כל אלה נוספה לאחרונה רפורמה שהיא בבחינת מהפכה בדיני העבודה - חובת ניהול פנקס ותלושי שכר לפרטי פרטים.

...

תחולת תוקפן של ההוראות הנ"ל יהיה מ‭1-‬ במארס 2009 (למעט הוראת העונשין המתייחסת לאיהעברה של ניכויים משכר העובד לתעודתם‭.(‬ החוק מחיל נורמה של שקיפות מוחלטת ביחסי עובדמעביד, בכל הקשור לזכויות של העובד לשכר ולתנאים סוציאליים, ומבטיח כי השקיפות תונחל הלכה למעשה באמצעי אכיפה חמורים הן פליליים והן אזרחיים, ההופכים את הפרתו של החוק לבלתי כדאית לכל מעסיק, קטן כגדול. החוק מעביר מסר ברור וחד-משמעי למעסיקים: תלוש שכר מפורט לעובד אינו המלצה, הוא חובה.

אז אם אתם עובדים במקום עבודה כלשהו, והמעסיק נמנע מלתת לכם תלוש שכר ראוי, בפעם הבאה שאתם דורשים מהמעסיק שלכם תלוש שכר מלא ומפורט ולא מקבלים את מלוא דרישותיכם - יש לכם עילה לתביעה, וגם סיכויים גבוהים לזכות בה.

לכתבה המלאה בגלובס