בעקבות פנייה של שלי - רשות המיסים העמידה כסאות לרשות מאבטחיה בכל הסניפים בארץ

26 בדצמבר, 2010

 סמנכ"ל משאבי אנוש של רשות המיסים גם צירף תמונה על ישום החוק, והפיץ חוזר בקרב מנהלי המשרדים ברשות המיסים עם החוק והנחייה להקפיד על יישומו. בחוזר הודגש כי "מנהלי היחידות מחוייבים לדאוג להצבת כיסא למאבטח בבנין המשרד."

 

 הנדון: הפרת חוק הזכות לעבודה בישיבה  

לגב' אייזנשטט שלום,

פנה אלי אבי קליין, שהועסק כמאבטח בסניף מס ההכנסה בפתח תקווה באמצעות חברת "מודיעין אזרחי". במהלך כל שעות המשמרת הוא ומאבטחים נוספים נאלצו לעמוד, וגם כאשר בקשו לנוח, לא היה בנמצא כסא לשבת עליו ולו לרגע. לא נותר להם אלא להתקנא במאבטח בבנק אגוד הסמוך, הנמצא בפתחו של הבנק כנדרש, אך ישוב על כסא, מה שמוכיח כי עבודה זו יכולה בהחלט להיעשות בישיבה.

אני מבקשת להסב את תשומת לבך לכך שחוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007 נכנס לתוקף בתאריך 23 באפריל 2007. על פי החוק, על המעביד לספק כסא לישיבה לכל עובד שיכול לבצע את עבודתו, או חלק ממנה, בישיבה (לדוגמא - קופאיות/ים, זבניות/ים, עובדות/י דלפק, מאבטחים וכו'). על הכסא להיות בעל משענת גב ולהתאים במבנהו לעובד ולעבודה המבוצעת.

על פי החוק המעביד הוא מי שמשלם את שכר העבודה, ו/או מקום העבודה שבו מתבצעת העבודה. שים לב, על שניהם מוטלת החובה לספק כסא, והחוק חל על מנהל/ בעל המקום גם אם העובדים מועסקים באמצעות חברת כ"א או קבלנים למיניהם.

עבודה שאפשר לבצע בישיבה היא כל עבודה שאין הכרח לעמוד בה לצורך ביצוע העבודה, אך גם עבודה שאפילו חלק ממנה אפשר לבצע בישיבה. על המעביד לספק כסא גם לישיבה בעת ההפסקה.

העונש הצפוי בחוק למעביד שלא סיפק כסא: קנס של עד 20,000 שקלים, בלא צורך בהוכחת נזק, ובמקרים חמורים קנס של עד 200,000 שקלים. על פי החוק, חובת ההוכחה כי אי אפשר לבצע את העבודה או חלק ממנה בישיבה חלה על המעביד.

את התביעה בבית הדין לעבודה יכולים להגיש בין היתר העובד עצמו, ארגון העובדים היציג בענף אף אם העובד אינו חבר בו, וארגונים העוסקים בזכויות עבודה, כך שהמצב המשפטי החדש שנוצר חושף אתכם לתביעות מכוונים רבים.

לאחרונה, בהתבסס על החוק, פסקו בתי הדין לעבודה כמה פסיקות לטובת עובדים בעניין זה. האחרונה שבהן היא פסיקת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פיצויים של 100 אלף ₪. השופטת עליה פוגל, קבעה בפסק דינה כי התובע, יעקב זואילי, שעבד כפקיד קבלה במכון הכושר שייפ בתל אביב היה יכול לבצע את עבודתו בישיבה, ולכן יש לחייב את המעסיק בפיצוי בשל הפרת חוק הזכות לעבודה בישיבה.

נראה לי כי בטחונו של הסניף ישמר היטב גם אם לשומר הניצב בפתחו יהיה כסא.

בכבוד רב

חברת הכנסת

שלי יחימוביץ'

 

> 17.11.10 - המכתב המקורי

> 12.12.10 - תשובת רשות המיסים

> עדות מצולמת - המאבטח והכיסא