שלי במכתב למוטי קופרלי, בעל השליטה ברשת חצי חינם: "תן לעובדייך לשבת כפי שהחוק קובע"

10 בדצמבר, 2012

 

‏סימוכין: 00677812

‏ירושלים,‏ כ"ו בכסלו, התשע"ג

‏10 דצמבר 2012

לכבוד

מוטי קופרלי, בעל השליטה ברשת חצי חינם

זקי שלום, בעל השליטה ברשת חצי חינם

 

הנדון: הפרת חוק הזכות לעבודה בישיבה ברשת "חצי חינם"

 

שלום רב,

פנו אלי לקוחות של רשת "חצי חינם" בסניף חולון והתלוננו על אי קיום חוק הזכות לעבודה בישיבה במקום. האורזות בקופה נאלצות לעבוד במשך משמרות שלמות בעמידה ונאסר עליהם לשבת גם כאשר אין לקוחות בקופה.

מהפנייה עולה כי לא מדובר באירוע חד פעמי, אלא בנוהל העבודה הקבוע בחנות, שייתכן ואף חורג מסניף חולון ונהוג בכל הרשת.

אני מבקשת להסב את תשומת לבך לכך שחוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז 2007  נכנס לתוקף בתאריך 23 באפריל 2007.

על פי החוק, על המעביד לספק כיסא לישיבה לכל עובד שיכול לבצע את עבודתו, או חלק ממנה, בישיבה (לדוגמא – קופאיות/ים, זבניות/ים, עובדות/י דלפק, מאבטחים וכו). על הכיסא להיות בעל משענת גב ולהתאים במבנהו לעובד ולעבודה המבוצעת.

על פי החוק המעביד הוא מי שמשלם את שכר העבודה ו/או מקום העבודה שבו מתבצעת העבודה. שים לב, על שניהם מוטלת החובה לספק כסא, והחוק חל על מנהל/בעל המקום גם אם העובדים מועסקים באמצעות חברת כ"א או קבלנים למיניהם.

עבודה שאפשר לבצע בישיבה היא כל עבודה שאין הכרח לעמוד בה לצורך ביצוע העבודה, אך גם עבודה שאפילו חלק ממנה אפשר לבצע בישיבה. על המעביד לספק כסא גם לישיבה בעת ההפסקה .

העונש הצפוי בחוק למעביד שלא סיפק כסא: קנס של עד 20,000 שקלים, בלא צורך בהוכחת נזק, ובמקרים חמורים קנס של עד 200,000 שקלים. על פי החוק, חובת ההוכחה כי אי אפשר לבצע את העבודה או חלק ממנה בישיבה חלה על המעביד.

את התביעה בבית הדין לעבודה יכולים להגיש בין היתר העובד עצמו, ארגון העובדים היציג בענף אף אם העובד אינו חבר בו, וארגונים העוסקים בזכויות עבודה, כך שהמצב המשפטי החדש שנוצר חושף אתכם לתביעות מכוונים רבים.

לאחרונה, בהתבסס על החוק, פסקו בתי הדין לעבודה כמה פסיקות לטובת עובדים בעניין זה. האחרונה שבהן היא פסיקת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פיצויים של 100 אלף ₪. השופטת עליה פוגל, קבעה בפסק דינה כי התובע, יעקב זואילי, שעבד כפקיד קבלה במכון הכושר שייפ בתל אביב היה יכול לבצע את עבודתו בישיבה, ולכן יש לחייב את המעסיק בפיצוי בשל הפרת חוק הזכות לעבודה בישיבה.

אולם האחריות החוקית מתגמדת לעומת האחריות המוסרית לדאוג לתנאי עבודה מיטביים לעובדות ועובדי הרשת. בכוונתי לעקוב אחר ישום החוק ברשת שלכם.

בברכה,

 

יו"ר מפלגת העבודה

ח"כ שלי יחימוביץ'